Bestyrelse

Bestyrelsen for Kronjyllands jagtforening består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og en af udvalgsformændene.

Bestyrelsen mødes jævnligt for at koordinere på tværs. Til en del af møderne er de øvrige udvalgsformænd også inviteret.

Thomas Skifter

Peter Juul Vestergaard Møller

René Hjorth

Økonomi, ind- og udmeldelse, tilskud

Kenneth Sørensen

Jesper Kriegbaum

Anders B. Christensen

Hjælper med www & FB. Some generelt.