Orientering fra formanden

Jeg har haft en snak med Søren om hans opslag på Facebook og efterfølgende optræden i medierne. Desuden har Søren haft lejlighed til at snakke det igennem med nogle gode jagtkammerater. Søren kan godt se, at hans udtalelser om at skyde ulven med spidsskarpt, vel vidende at det påfører dyret store lidelser, ikke stemmer overens med de jagtetiske værdier, jægerne og jægerforbundet står for, eller den jagt han selv praktiserer. Søren beklager at han skrev det i en debat på Facebook. Søren ønsker ikke at skade foreningens medlemmer eller jagten, så Søren melder sig efter fælles aftale ud af foreningen og Danmarks Jægerforbund med omgående virkning.
Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre alle til at tænke, før de taster. Uanset om et opslag er skrevet i en ophedet debat, så fanger bordet, og de kan skade os alle.
Jeg har modtaget mange henvendelser om sagen, og alle uden undtagelse har været meget kritiske overfor Sørens opslag. Det er glædeligt at konstatere, at jagtetikken står højt på jægernes liste, og at det er en sag, mange synes, at det er værd at kæmpe for.
Peter Schmidt
Formand

Opdateret d. 17. april 2023

Kommentarer