Årsmøde i Randers Jægerråd 2018

Hermed indkaldes til ordinært årsmøde i Jægerrådet Randers. 
Dagsorden iflg. vedtægterne for Jægerrådene under Danmarks Jægerforbund. 

Sted: Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV
dato/tid: 1/feb. -2018 19-22:00:00


Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før mødet på mail j.o.Pedersen@fiberflex.dk 

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig.
Tilmelding kan foregå på tlf. 4075 6077 eller via j.o.pedersen@fiberflex.dk
Der vil blive serveret kaffe med brød samt 1 øl. Traktementet er gratis. 

Alle direkte medlemmer af DJ, som bor i Randers Kommune og som er medlem af en jagtforening i Randers Kommune har møderet. 

På vegne af Jægerrådet i Randers 
Jens Ove Pedersen 

 

Opdateret d. 08. januar 2018

Kommentarer